Güverte

Güverte Personeli

Bütün deniz araçlarında olduğu gibi motor yat veya yelkeni gulet veya yelkenli yatlarda da belirgin bir hiyerarşi yönetimi vardır bu denizciliğin başladığı günden beri denizi en çok bilenin tekne yönetimindeki ayrıcalığıdır ve tekneyi yönetenin zaaf ve acizliği olmadıkça asla değişmez bu düzen denizcinin başlangıçtan sona öğrenme gayretidir ve öğrenilen her fazla bilgi diğerlerinden farklı olmak demektir ve deniz aracının üzerindeki çalışanların yönetiminde bileni en üst ve amir yapar. Donatan deniz aracının sahibidir ama her zaman geminin yönetiminde bulunması ve denizcilikle ilgili her şeyi bilmesi gerekmez bu nedenle deniz aracına o en çok bildiğine inandığı kişiyi getirir ve bu kişinin adı da kaptandır. Kaptan mal sahibinin temsilcisi yani mal sahibi, mahiyetindeki personelin yönetenidir. (Kiralık Tekneler) Bu yönetimi donatan adına yaptığı gibi mahiyetindeki personelin hakları ve kişisel sorumluluklarında da donatana karşı koruyan kollayan dir. Yata gereken tayfayı kendisi seçer ve onların yetenekleri ile gururlandığı kadar yanlış ve eksikleri ile de sorumludur. (Kiralık Yat) Personel mutlak şekilde kaptana bağlı ve itaatlidir ancak bu bağlılık işini kaybetme korkusundan ziyade kaptanın işveren olduğu kadar bilgi ve tecrübesinin sonucudur. Denizcilik takım işidir ve her bireyin ayrı işi olmasına karsı sonuç seferin başarılmasıdır ve bunu takım anlayışı yapar. Tekneye gelen her personel işinin en iyisini yapmak için en kısa zamanda tekne ve şartlarını öğrenir ve akabinde daha tecrübeli olmak için merakla ve iştahla sorarak ve görerek tecrübe denen denizdeki okulun içinde bulunmaktır. Çünkü bu tecrübe sonradan denizciliği meslek olarak görenlerin geleceği olur.

1327479726 gueverte personeliKaptan mevzuatın ve deniz aracının gereği personelini ihtiyacına göre alır ancak konumuz motoryatlar ve yatlar olduğuna göre biz burada konuyu o yönde açıklayacağız. yat Günümüz motor yatlarında tayfa iki ila altı personel olarak yatın büyüklüğüne göre bulundurulur motor yat da olsa yelkenlide olsa tekne boyu büyüdükçe kaptandan sonra öncelik mutlaka mekanik bilgisi olan çarkçı veya makinist diye adlandırılan kişiye aittir, Yattaki eğer ikinci kaptan yoksa ikinci kişi olma durumundadır ve kaptanın olmadığı yerde emir ve idarenin sahibidir bu nedenle kendinden sonraki personelin hiyerarşik olarak makinistede itaati gerekir iş bölümünü kaptan yapar ama kaptan olmasa bile çarkçı konuyu yönlendirir ve iş bölümü yapar. Güverte usta gemici veya gemici ile sorumlu olabilir her ikisinin de güvertede olması durumunda usta gemici iş ve yönetim konusunda gemicinin üstündedir ve onun tarafından yönlendirilir gemici veya usta gemici yatın her yerinde ve yetişmesi gereken tüm acil işlerde joker durumundadır ve her personele yardımcıdır bunu işlerinin azlığından değil ama o tecrübe denen okuldan mezun olmak için yapar bazen makine dairesinde makiniste bazen aşçıya yamak olarak bazen hostese kabin düzeninde yardımcı olarak her bölümde gerekli işlerin tamamını öğrenmek durumundadır. Çünkü gelecekte kaptan olacak ve o geçtiği merhalelerde bilgi sahibi olarak o hiyerarşik düzenin başında bulunacaktır.

Güverte: Kaptan ve aşcıbaşı

1327480444 a c baAşçı bu düzende kendi işini yapan bireydir kaptan tarafından yönlendirilir kaptanın olmadığı durumlarda çarkçı yöneticidir ancak aşçı sadece yemekten sorumlu değildir gerektiğinde usturmaça bağlayarak gerektiğinde halat tutarak hatta acil durumlarda yatın temizliğine de yardımcı olarak bu takım anlayışını benimser usta gemici, gemici ve hostes aşçıya yapacaklarını söylemek durumunda değildir bilakis aşçı onların yardımı gereken işlerde yardımlarını ister ve diğerleri de ona uyarlar. Aşçı sadece yata gelen misafirlerin değil tüm personelinde aşçısıdır ve onlara günde üç öğün yiyecek sağlamak zorundadır  bunun anlamı her zaman yemek yapmak değil yapılan yemekleri ziyan etmeden personele servis etmesi anlamına da gelir böylece yatın tasarrufu ve kendi zamanının tasarrufunu da yapmış olur ki hazır olan yemeklerin servisini de herkes yapabilir. Aşçı kumanya ile doğrudan ilgili ve kumanyanın sorumlusudur misafirlerin istekleri doğrultusunda kumanya listesini yazar tedarik ederken ne istediğini bildiği için başında bulunur ve alınan kumanyanın yata yerleşimi korunması ve bozulma sırasına göre kullanılmasını organize eder bu esnada yattaki her personel aşçıya yardımcıdır.

Güverte: Hostes

1327480445 hostes Hostes yatın hizmet ve servis elemanıdır aşçının en önemli yardımcısıdır yapılan yemeklerin sunumu ve servisinde bilgili ve yetenekli olmalıdır ki aşçı özenle yaptıklarını güzel sunumla görünür hale getiren hostesine gereken itibarı göstersin. Servis çok önemlidir güzel servis yapan hostes  her yemeği ayrı bir şölen havasına sokar buda elbette aşçıyı gururlandırır. Ancak hostesin yapacakları sadece servis yapmak içki sunumunda bulunmak olmadığı için teknede hemen hemen zamanı en az olan uzun çalışma saatleri sonunda yorulandır, kabinlerin temizliği, banyoların temizliği, salonun temizliği ve toparlanması hostese aittir ve bunlar çok zaman alır bu nedenle eğer ikinci bir hostes veya kabin görevlisi yoksa gemici hostese yardımcı olarak onun işlerinin aksamamasını sağlar. Özellikle kabin düzeni ve tuvaletlerdeki çöplerin toparlanması çöp kutularının poşetlenmesi gemicinin yardımı ile olur zira hostesin servise çıkma zorunluluğu vardır hostes içki sunumları konusunda bilgili olmalı servis çeşitlerini bilmeli her yemeğin gereken servisinde yabancı 1327479797 gueverteolmamalıdır hiyerarşik düzen içerisinde aşçının yardımcısı gibi görünse de  kendine ait işlerle birey olarak çalışır bu takım düzeni içerisinde gerek dış posta temizliğine gerek usturmaça tutma da ve manevra zamanında güvertede bulunarak halatlara da yardım edebilmeli, manevra sırasında lazım olan her yerde alesta olmalıdır. Hostesin bir diğer görevi de servis peçetelerini ve masa örtülerini ve yattaki birtakım kılıf ve kapelaları eğer çamaşır makinesi varsa yıkamaktır ancak haliyle sıcak yaz günlerinde temiz kokmak zorunda olan hostes kendi sort tişört ve çamaşırlarını yıkamak zorundadır  bu vesile ile diğer  personel arkadaşlarının eşyalarını yıkamak zorunda olmamasına rağmen bu küçük jesti yaptığı takdirde yat personeli el üstünde tutulur saygı görür ve sonucunda kendi işlerinde de sürekli yardıma ihtiyaç duyan hostes bu iyiliği çok görmezse arkadaşlarının yardımını da ziyadesi ile görür. Biz türk kızlarını anaç tavırlarının misafirler, çocuklarını ve yaşlıları  içten samimi ve abartmadan şevkatle gösterdiğini görüyoruz bu yüzden hostes arkadaşlarımın çamaşır konusunda ellerinden gelenin mesai arkadaşlarına yardım olarak yapmada sakınca görmeyeceğini düşünüyorum.Yat Personeli, iş ilanları, Yatlara Personel Sağlama,

Denizde çalışan yat personeli iş ilanları için yatlarda kaptanı, gemici, aşcı, makinacı hostes bayan personel ile ilgili sitelerd cv oluşturmalı…
Yat Personeli, iş ilanları
Kaptanı, Gemici, Aşcı, Makinacı, Hostes.
e-mail: info@yatpersoneli.net


facebooktwitterprinttop


escort bodrum escort bodrum escort bodrum

ataköy escort