Muhammet kılıç
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 2000
DETAYLARKaptan M Ali ÖZCAN
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1998
DETAYLARTahir Ormanci
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1994
DETAYLARServet DENIZ
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1988
DETAYLARCeyhun Sarı
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1985
DETAYLARÖmer Batuhan Çetin
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1998
DETAYLARCapt.Tansel ELMAS
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1979
DETAYLARKaptan Yasin CESUR
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1987
DETAYLARKaptan Ermal Hamzaj
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1988
DETAYLARSedat Berkay
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1990
DETAYLARAli Demirtaş
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1971
DETAYLARKaptan Tayfun Özdoğan
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1970
DETAYLARbarış şentürk
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1986
DETAYLARBurak Karakaya
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1991
DETAYLAREsad KAHVECI
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1993
DETAYLARYeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1989
DETAYLARÜmit Sarıhan
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1987
DETAYLARBüşra Sağdıç
Yeterlilik [1]VARDIYA-ZABITI
Doğum T. 1996
DETAYLARVardiya Zabiti

500-3000 Grt arası gemilerde vardiya zabiti olmak için 18 yaşını doldurmuş olan ve en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlilikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunanlar ve sınırlı kaptan olarak iki yıl deniz hizmeti yapmış olanlar, idarenin öngördüğü vardiya zabiti imtihanına hak kazanırlar ve bu imtihanda başarı gösterirlerse zabit olurlar. Ayrıca Anadolu denizcilik meslek okullarının güverte bölümünü bitirenler veya iki yıllık meslek lisesi mezunu olup 6 ayı deniz üstünde olmak üzere toplam 12 ay deniz eğitimini tamamlayarak staj defterini tamamlayanlar ve ayrıca deniz ast subay okullarının güverte bölümünden mezun olarak 5 yılı denizde olmak kaydı ile 10 yılını deniz astsubayı olarak tamamlayanlar vardiya zabiti olabilirler.

Vardiya zabitleri kaptan olarak görev yapamazlar, bu nedenle idarenin ek olarak verdiği sınırlı kaptan yeterliliği ile yakın yol bölgesinde 500 GRT kadar kaptan olarak görev yapabilirler.

ROC yeterlilik belgesi sahibi adayların 500 ila 3000 GT arasındaki gemilerde görev yapmak isteyen sinirli vardiya zabiti ehliyeti ile iki yil denizde görev yapmış olmaları halinde adaylar zabit imtihanlarına girmeye hak kazanırlar ve bu imtihanı kazanmaları durumunda ”vardiya zabiti ehliyeti “almaya hak kazanırlar.

A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve idare tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalı veya aynı müfredatı uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlayanlar veya

– En az lise mezunu olmak şartıyla  A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört sömestr süreli kurslardan mezun olup, liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam 12 ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamaları halinde

– Sınırlı kaptan yeterliği veya gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun kıyı kaptanlığı yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra, A-II/1 müfredat programına uygunluğu idare tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak,

– Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu” nu idarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde ve beş yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak,

– İdarenin öngördüğü vardiya zabiti sınavında başarılı olmak, kaydı ile “Vardiya Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol vardiya zabiti, yakınyol birinci zabiti ve sınırlı vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız “vardiya zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Deniz Harp Okulunu bitirmeden ayrılanlardan, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında gördüklerini belgeleyenlere, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmaları ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam 12 ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamaları şartıyla sınavla vardiya zabiti yeterliği verilir.

Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, gemi adamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

Bu alt bentte belirtilen şartları sağlayarak sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabiti yeterliğine geçmek için başvuran gemi adamlarının, sınırlı kaptan yeterliği ile alt yeterliklerde yapmış olduğu deniz hizmetleri geçerlidir. Yat Kiralama işlemleri için tavsiye edilen acentemizi seçebilirsiniz.Yat Personeli, iş ilanları, Yatlara Personel Sağlama,

Denizde çalışan yat personeli iş ilanları için yatlarda kaptanı, gemici, aşcı, makinacı hostes bayan personel ile ilgili sitelerd cv oluşturmalı…
Yat Personeli, iş ilanları
Kaptanı, Gemici, Aşcı, Makinacı, Hostes.
e-mail: info@yatpersoneli.net


facebooktwitterprinttop


escort bodrum escort bodrum escort bodrum

ataköy escort